Warszawa (przełożony na rok 2023)

/Warszawa (przełożony na rok 2023)
- 10 kw., 2022
Warszawa

Filharmonia Narodowa

J. Brahms – Koncert fortepianowy B-dur op. 83

Orkiestra Filharmonii Krakowskiej

Alexander Humala – dyrygent

Szymon Nehring – fortepian