Najnowsza płyta w Białej Serii Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina to utwory kameralne Chopina w interpretacji znakomitych polskich muzyków: Szymona Nehringa (fortepian), Marcina Zdunika (wiolonczela) i Ryszarda Groblewskiego (altówka).

„W swojej osobowości i kompozytorskim geniuszu Chopin zdaje się być również kameralistą (podobnie, choć to przypuszczenie bardziej śmiałe, jak symfonikiem).”, pisał Bohdan Pociej (esej w booklecie płyty). Album jest bardzo ważnym ogniwem serii Dzieł wszystkich Chopina na instrumentach współczesnych; to nowe, ciekawe spojrzenie na arcydzieła XIX-wiecznej kameralistyki, odczytywanej po niemal dwóch stuleciach z mądrością i wrażliwością, przez artystów cieszących się międzynarodowym uznaniem.

Płytę można nabyć pod adresem: https://sklep.nifc.pl/?produkt=2_169